Tư vấn doanh nghiệp theo yêu cầu

Dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động nước ngoài cần có Giấy phép lao động để được phép làm việc tại Việt Nam. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm những gì? Giới thiệu dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự.

Dịch vụ làm nội quy lao động tại doanh nghiệp

Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự cung cấp dịch vụ làm nội quy lao động tại doanh nghiệp bao gồm soạn nội quy lao động, nộp cơ quan nhà nước và nhận kết quả.

Dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự

Dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ cũng đều có những vụ việc pháp lý, xoay quanh các vấn đề liên quan đến môi trường bên trong và môi trường bên ngoài doanh nghiệp. Vậy những vấn đề đấy là gì? Và dịch vụ tư vấn hỗ trợ pháp lý Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự giúp gì được cho khách hàng?  

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp theo yêu cầu

Tư vấn doanh nghiệp theo gói của Công ty Luật Vina và Cộng sự có gì? Đội ngũ chuyên viên Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự có các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp theo gói cho quý khách hàng tham khảo như: