Giấy Phép Con

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp Giấp chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài gồm có hồ sơ như thế nào? Vì sao doanh nghiệp cần dịch vụ hỗ trợ đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Dịch vụ làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở đâu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

Dịch vụ hỗ trợ làm hồ sơ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh

MỤC LỤC Cơ sở pháp lý Các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh Công ty Luật Vina và Cộng sự có thể hỗ trợ khách hàng Cam kết Chi tiết về thủ tục hồ sơ xin cấp lại Giấy phép kinh doanh

Dịch vụ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Thay đổi trụ sở chính Đổi tên doanh nghiệp Thay đổi thành viên hợp danh (nếu là công ty hợp danh) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, bị rách hoặc bị hư hỏng

Các trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: Mất, cháy, rách nát, hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác.
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com