Sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tên thương mại hàng hóa, dịch vụ công ty

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tên thương mại hàng hóa, dịch vụ công ty của Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sựVài năm trở lại đây, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã có ý thức về việc bảo hộ tên hàng hóa, dịch vụ công ty để không ai xâm phạm đến. Người đăng ký bảo hộ tên công ty, nhãn hiệu trước thì sẽ được Nhà nước bảo hộ trước. Vậy dịch vụ hỗ trợ thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ tên thương mại hàng hóa, dịch vụ công ty như thế nào? Điều kiện và hồ sơ cần có là gì?