Tranh chấp lao động

Giải quyết tranh chấp về lao động

Đại diện cho người lao động giải quyết tranh chấp với doanh nghiệp thuê lao động. Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự cung cấp dịch vụ Giải quyết tranh chấp về lao động.
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com