Thuế và chính sách thuế

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn ban đầu

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế năm 2019 có quy định từ ngày 01/07/2022 sẽ chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy trình tự thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn ban đầu theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào? Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự hỗ trợ tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn ban đầu.

Dịch vụ hỗ trợ làm thủ tục khai thuế ban đầu

Thuế là khoản bắt buộc mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước. Chính vì thế mà các tổ chức doanh nghiệp có nghĩa vụ phải thực hiện đóng thuế đầy đủ. Vậy những thủ tục gì liên quan đến thuế khi thành lập doanh nghiệp cần làm? Dịch vu hỗ trợ làm thủ tục khai thuế ban đầu uy tín ở đâu?