Gửi vào: 12/07/2022     Cập nhật: 21/07/2022

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, bị rách hoặc bị hư hỏng

MỤC LỤC

 1. Các trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Quy trình công ty thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
 3. Cam kết của Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
 4. Chi tiết về thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 5. Những lưu ý về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


 1. Các trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: Mất, cháy, rách nát, hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

 1. Quy trình công ty thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

 

Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự tìm hiểu kỹ các nhu cầu khách hàng, kiểm tra các dịch vụ hỗ trợ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng, tư vấn và đưa ra các giải pháp.

 

Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự tiến hành làm việc với khách hàng các bước như sau:

 

  • Bước 1: Trao đổi khách hàng tình trạng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp bị mất, bị rách, hư hỏng. Và khách hàng cần bổ sung thông tin hoặc thay đổi thông tin trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp?
 •  
  • Bước 2: Ký hợp đồng dịch vụ về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần làm, và làm các thủ tục khác theo thỏa thuận của hợp đồng.
 •  
  • Bước 3: Soạn hồ sơ làm thay đổi, cấp lại, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi khách hàng ký, đóng dấu theo quy định của pháp luật.
 •  
  • Bước 4: Tiếp nhận các hồ sơ khác, hồ sơ khách hàng đã ký, đóng dấu theo quy định, kiểm tra lại hồ sơ lần nữa, tiến hành nộp tại sở kế hoạch và đầu tư để xin cấp lại, bổ sung, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 •  
  • Bước 5: Tiếp nhận kết quả từ cơ quan có thẩm quyền, đối chiếu lại các thông tin và tiến hanh bàn giao kết quả cho khách hàng.
 •  
  • Bước 6: Đưa ra các lời khuyên về tư vấn khác liên quan đến Doanh nghiệp như Thuế, Bảo hiểm, lao động, visa, thẻ tạm trú hoặc giấy phép lao động cho người nước ngoài, hợp đồng khác cho khách hàng liên quan đến việc thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

 1. Cam kết của Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự

Uy tín: Công ty thực hiện đầy đủ các cam kết để hoan thành thủ tục xin cấp lại, bổ sung, thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không thực hiện đầy đủ theo cam kết, công ty hoàn trả đủ tiền 100% số tiền đã nhận.

Nhanh chóng - hiệu quả: Giải quyết vấn đề nhanh gọn, hỗ trợ nhiệt tình.

 Bảo mật: Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Đạo đức: Tuân thủ quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và bộ quy tắc ứng xử.

 

 1. Chi tiết về thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Trường hợp 1, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP: mất, cháy, rách nát, hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác.

 

Khi doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải nộp văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phụ lục II-18. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, cấp lại trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

 

Trường hợp 2, cấp đăng ký doanh nghiệp không đúng hồ sơ,  trình tự, thủ tục theo quy định

 

Trường hợp  cấp đăng ký doanh nghiệp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định:

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo tới doanh nghiệp, đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

 

Trường hợp cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp không đúng hồ sơ theo quy định:

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo lại doanh nghiệp về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực, yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày.

 

Trường hợp 3, thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác thì được quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và Luật Doanh nghiệp hiện hành

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ và giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệpNghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

 

 1. Những lưu ý về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Theo quy định của pháp luật thì:

 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không phải là giấy phép kinh doanh.

 

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại cùng thời điểm có nội dung khác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì giấy chứng nhận có nội dung được ghi đúng theo nội dung trong hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp có giá trị pháp lý.

 

Công ty TNHH Luật Vina và Cộng sự luôn sẵn sàng để hỗ trợ khi khách hàng gọi đến.

Gọi ngay Hotline: 0906847588  hoặc trao đổi qua Zalo, Viber, Whatapps để được tư vấn miễn phí về dịch vụ của chúng tôi.

 

Giấy Phép Con
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com