Dịch Vụ Khác

Dịch Vụ Nhập Quốc Tịch Việt Nam Đối Với Việt Kiều Và Người Không Quốc Tịch

Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho việt kiều nhập thêm quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ nguyên quốc tịch nước ngoài. Tạo điều kiện để người có nguồn gốc Việt Nam sinh sống và làm việc, đầu tư tại Việt Nam.
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com