Giới thiệu

Thông tin công ty

Công ty được thành lập dựa trên công ty cũ Công ty TNHH Visa Service, có nhiều năm kinh nghiệm làm dịch vụ visa cho người nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, dịch vụ tư vấn thuế cho doanh nghiệp.