Hỗ Trợ Pháp Lý

Đứng Tên Hộ Trên Đăng Ký Doanh Nghiệp Có Rủi Ro Gì?

Có nhiều lý do, người cần thành lập doanh nghiệp không thể hoặc không tiện đứng ra thành lập doanhg nghiệp. Vì vậy cần nhờ người khác đứng tên hộ trên đăng ký doanh nghiệp để đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Nhân Viên Cũ Nói Xấu Công Ty Trên Mạng Và Cách Xử Lý

trong quá trình làm việc và quản lý điều hành công việc, nhân viên và công ty có thể sảy ra các xung đột khó xử lý và khó làm hài hòa các mối quan hệ
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com