Gửi vào: 10/08/2023     Cập nhật: 10/08/2023

Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài Theo Luật Mới

Nội dung trong bài viết:

 • Người lao động diện nào phải làm giấy phép lao động;
 • Thủ tục làm giấy phép lao động người nước ngoài tại Bình Dương;
 • Cách xử lý các trường hợp đối với hồ sơ khó;
 • Bên dịch vụ sẽ hỗ trợ dịch vụ làm GPLĐ như thế nào?
 1. Người nước ngoài phải làm giấy phép lao dộng:
 • Căn cứ theo điều 1 nghị định 152, người lao động nước ngoài được tuyển dụng, làm việc tại tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam phải làm giấy phép lao động theo quy định
 • Người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định để được làm việc và lao động tại Việt Nam theo quy định tại điêu 151 BLLĐ 2019

“Điều 151. Điều kiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là người có quốc tịch nước ngoài và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 2. a) Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 3. b) Có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, kinh nghiệm làm việc; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 4. c) Không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc pháp luật Việt Nam;
 5. d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp quy định tại Điều 154 của Bộ luật này.
 6. Thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 7. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.”
 8. Thủ tục làm giấy phép lao động tại Bình Dương:

Hiện nay quy trình thủ tục làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Bình dương có chút khác biệt so với các tỉnh khác, thời gian xử lý hồ sơ có thể lâu hơn so với quy định. Nhưng hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động vẫn tuân thủ theo quy định tại Nghị định 152.

Hồ sơ nộp tại 2 cơ quan:

 • Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương
 • Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, tầng trệt tòa Nhà Văn phòng hành chính công tỉnh Bình Dương.

Bước 1: Nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 4 nghị định 152, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo Mẫu số 01/PLI.

Theo quy định, hồ sơ nộp chỉ cần Mẫu số 01/PLI, nhưng người phụ trách có thể yêu cầu thêm các hồ sơ bổ sung như: bản sao đăng ký doanh nghiệp, thông báo tuyển dụng, và các hồ sơ khác theo yêu cầu.

Về Mẫu số 01/PLI, theo quy định có mẫu và doanh nghiệp làm theo và giải trình, để giải trình được và đúng ý với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được chấp thuận vị trí công việc cũng không phải là dễ dàng, có nhiều doanh nghiệp làm và nộp hồ sơ lên 4 hoặc 5 lần vẫn bị từ chối.

Vì vậy, để công việc được giải quyết nhanh, doanh nghiệp nên hỏi bộ phận có liên quan của cơ quan nhà nước về nội dung giải trình rồi làm theo hướng dẫn đó để nộp.

Bên công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài cho các doanh nghiệp tại Bình Dương cung gặp nhiều khó khăn khi làm văn bản giải trình nhu cầu sử dụng lao động này.  Vì vậy, các doanh nghiệp nên tham vấn các ý kiến của người có chuyên môn trước khi soạn và nộp hồ sơ.

Về nội dung giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, mỗi chuyên viên xử lý hồ sơ có cách hiểu khác nhau và mỗi cơ quan giải quyết cũng có cách áp dụng khác nhau. Vì vậy, khi làm theo cách hướng dẫn của chuyên viên hướng dẫn nhưng khi nộp hồ sơ chuyên viên khác xử lý lại không chấp nhận cách hiểu này, làm doanh nghiệp phải làm lại và nộp lại hồ sơ mất thời gian vô cùng.

Để nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tốt, doanh nghiệp nên giải trình đầy đủ thông tin về mô tả công việc, yêu cầu đối với người lao động nước ngoài, và quan trọng nhất đó là nêu được lý do vì sao không tuyển lao động Việt Nam đối với vị trí công việc này?

Hiện tại Bình Dương vẫn áp dụng cách nộp hồ sơ như sau:

 • Nộp online trước trên hệ thống dịch vụ công.
 • Sau khi nộp online mang bản gốc lên bộ phận một cửa nộp hồ sơ gốc.

Còn tiếp

Lao động
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com