Gửi vào: 02/12/2022     Cập nhật: 02/12/2022

Làm Giấy phép Lao Động Theo Diện Di Chuyển Nội Bộ Doanh Nghiệp

Nội dung bài viết sẽ trình bày các ý sau: 

 • Điều kiện để được cấp giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo nghị định 152. 
 • Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của công ty tại Việt Nam có làm được theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp? 
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp. 

 

 1. Điều kiện để được cấp giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp theo nghị định 152.

- Căn cứ vào điều 3 nghị định 152/2020/NĐ-CP, được chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 : “Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.”  

- Như vậy, điều kiện đầu tiên để xin cấp được giấy phép lao động hoặc miễn cấp giấy phép lao động là người lao động nước ngoài đó đang làm việc tại công ty tại nước ngoài có vốn đầu tư vào doanh nghiệp tại Việt Nam, doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ bảo lãnh và xin cấp giấy phép lao động hoặc miễn cấp giấy phép lao động. 

- Người lao động nước ngoài đã và đang làm việc liên tục tại doanh nghiệp nước ngoài ít nhất 12 tháng. 

- Công ty nước ngoài được thành lập diện diện thương mại tại Việt Nam. 

- Người nước ngoài được công ty nước ngoài cử sang hiện diện thương mại tại Việt Nam làm việc tạm thời. 

 

 1. Làm giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp có trụ sở tại Việt Nam được không?

- Làm giấy phép lao động làm việc tại Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh thuộc doanh nghiệp được thành lập hợp pháp tại Việt Nam làm theo diện hình thức hợp đồng lao động và không làm theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp. 

Lý do: Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh của doanh nghiệp tại Việt Nam là không có tư cách pháp nhân, vì vậy công ty tại Việt Nam muốn làm Giấy phép lao động và cử người lao động nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện hoặc chi nhánh trực thuộc đó là nhu cầu của công ty tại Việt Nam, khi đó công ty phải tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam và thuê nhân sự làm việc tại văn phòng hoặc chi nhánh. 

Theo khoản 1 điều 3 nghị định 152/2022 “ Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng liên tục.” 

Như vậy, làm theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp khi, người lao động nước ngoài được tạm thời cử sang doanh nghiệp tại Việt Nam làm việc, và làm việc tại công ty tại Việt Nam được công nước ngoài đầu tư. Còn văn phòng đại diện và chi nhánh là đại diện của công ty tại Việt Nam, không phải là hiện diện thương mại của công ty nước ngoài.  

Ví dụ: Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự có vốn đầu tư 80% từ công ty tại Nhật bản và 20% là của cá nhân trong nước, trụ sở tại số 10B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Công ty mở thêm chi nhánh tại thành phố Hà Nội, và mở thêm văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh. 

- Khi đó, để làm di chuyển nội bộ doanh nghiệp cho lao động nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự theo nghị định 152, thì người lao động nước ngoài phải đang làm việc cho công ty công ty tại Nhật Bản đầu tư liên tục và ít nhất 12 tháng, và được công ty tại Nhật Bản cử sang Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự làm việc. Vì vậy chỉ có thể làm theo diện di chuyển nội bộ khi làm giấy phép lao động theo Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự bảo lãnh và làm việc tại trụ sở công ty. 

- Nếu Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự làm giấy phép lao động, hoặc miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại văn phòng đại diện hoặc chi nhánh nói trên, thì giấy phép lao động hoặc miễn phải làm theo diện hợp đồng lao động không làm được diện theo diện di chuyển nội bộ. 

 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp.

Căn cứ vào điều 9 nghị định 152/2020 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động theo diện di chuyển nội bộ doanh nghiệp như sau:  

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. 

 1. Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;
 2. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.
 3. Văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp đáp ứng quy định về trình độ, trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Quy chế tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 4. 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 5. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 6. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 7. Và hồ sơ công ty tại Việt Nam.

Để được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Email: Luatvina10B@gmail.com
 • Điện thoại: 0906. 847.588 (Zalo, Viber, Whatapps)
Lao động
Công ty TNHH Luật Vina và Cộng Sự
Điện thoại: 0906847588
Luatvina10B@gmail.com